Hur väljer man löparskor?

 

Fötterna är bland det viktigaste man har om man är löpare, så var försiktig med dem. Det har bedrivits många debatter huruvida man ska gå på fotanalys och ha skor, tillverkade utifrån den egna foten eller om man bara ska välja de skorna som känns bäst. Ny forskning säger faktiskt att det inte behöver vara så svårt att välja skor och att skor som dessutom är tillverkade för att korrigera de naturliga rörelser som varje fot har, kan ge skador istället för att förhindra dem.

Valet är naturligtvis ditt eget.

Fötterna rör sig olika från person till person. Man talar om supination, pronation, överpronation eller neutral löpstil.

  • Supination innebär att foten rullar av med utsidan av hälen och framåt.
  • Pronation är det motsatta, d v s med insidan av hälen och framåt. Man kan då behöva pronationsstöd.
  • Överpronation, kraftig eller medel, gör att man landar på hälens utsida och vinklar foten mer eller mindre inåt när man rullar av.
  • Neutral stil är en landning på hälens utsida och en mycket lätt vinkling inåt.

Det bästa är att titta på dina egna skor för att se var de är mest nötta. Lutning inåt är pronation och lutning utåt är supination.

excellent