Hur väljer man löparskor?

 

Fötterna är bland det viktigaste man har om man är löpare, så var försiktig med dem. Det har bedrivits många debatter huruvida man ska gå på fotanalys och ha skor, tillverkade utifrån den egna foten eller om man bara ska välja de skorna som känns bäst. Ny forskning säger faktiskt att det inte behöver vara så svårt att välja skor och att skor som dessutom är tillverkade för att korrigera de naturliga rörelser som varje fot har, kan ge skador istället för att förhindra dem.

Valet är naturligtvis ditt eget.

Fötterna rör sig olika från person till person. Man talar om supination, pronation, överpronation eller neutral löpstil.

  • Supination innebär att foten rullar av med utsidan av hälen och framåt.
  • Pronation är det motsatta, d v s med insidan av hälen och framåt. Man kan då behöva pronationsstöd.
  • Överpronation, kraftig eller medel, gör att man landar på hälens utsida och vinklar foten mer eller mindre inåt när man rullar av.
  • Neutral stil är en landning på hälens utsida och en mycket lätt vinkling inåt.

Det bästa är att titta på dina egna skor för att se var de är mest nötta. Lutning inåt är pronation och lutning utåt är supination.

Träna intervaller då och då

 

Intervallträning är mycket populärt hos löpare och gör så att gränserna tänjs. Det har dessutom genom forskning visat sig vara effektivt och ge bättre kondition. När man tränar intervaller finns det många varianter man kan pröva på.

Korta intervaller

Kort-korta intervaller brukar ligga på ca 15-20 minuters maximal träning och 10-15 sekunders vila. Man brukar sedan göra ca 20-30 upprepningar. Denna variant är vanlig hos människor som utövar någon form av bollsport.

Korta intervaller däremot är lite längre, ca 1-1,5 minuter och träningen ligger nästan på maxgränsen av det man orkar med. Fotbollsspelare brukar köra intervaller av denna sort och ta till hjälpmedel som koner och andra föremål på banan. Man brukar göra 12-20 upprepningar.

Medellånga intervaller

Istället för tid brukar man använda distanser, ofta mellan 600 meter upp till 5 km långa banor. Dessa intervaller brukar användas av löpare, och då oftast dem som springer medeldistanslopp eller långdistanslopp. När man vilar stundvis, kan man antingen jogga runt på stället eller stå stilla innan nästa intervall kommer.

Terrängintervaller

Här kan man välja själv när och hur man tränar, eftersom det beror på terrängen. Man kan t.ex. springa fort uppför en backe och sedan gå ned i långsamt tempo. I pyramidintervaller som är en annan form, innebär det att kombinera olika intervallformer men helst på löparbana och ej i terräng.

 

excellent